Privatlivspolitik

Persondata

Er de personoplysninger, der i et eller andet omfang kan henvises til dig. Når du benytter min hjemmeside samt deltager i debatter på min Facebook side, vil jeg indsamle sådanne oplysninger omkring dig. Det sker fx ved:


 • Køb af forløb
 • Tilmeldelse af nyhedsbrev
 • Deltagelse i masterclass
 • Kontakt via kontaktformular eller mails
 • Kreditoplysninger til sikker betaling
 • Samt øvrige brug af mine services på min hjemmeside

De fleste personoplysninger modtager jeg direkte fra dig selv. Det kan være dit navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger.

Formål

Oplysningerne bruges til at kunne identificere dig som køber. Ud over det bruges de også til:

 • Validere dit køb
 • Registrere betalinger fra dig
 • Sende nyhedsbrev
 • Samt at kunne leverer øvrige services du efterspøger

Sådan behandler jeg dine personoplysninger

Har du købt et modul hos mig, anvender jeg eksempelvis dine personoplysninger til at:

 • kunne varetage dit køb
 • kunne sende dig relevante informationer i forbindelse med dit køb
 • kunne sende information og tilbud i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • stille funktionaliteten på min hjemmeside til rådighed for dig

I visse tilfælde er jeg også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven, betalingstjenesteloven, hvidvaskloven m.v. Jeg skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Jeg opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år + indeværende regnskabsår. Ud over dette bestræber jeg mig kontinuerligt på at slette eller anonymisere dine personoplysninger, så snart de ikke længere er relevante for formålet, ligesom jeg bestræber mig på at behandle et minimum af personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger 

Jeg benytter en tredjepart ”planway” til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke anvende dem til egne formål.  Du kan læse mere om deres betingelser her For at kunne varetage dit køb af moduler, vil der være situationer hvor jeg vil dele personoplysninger med mine samarbejdspartner. Dette vil altid ske i samråd med dig som køber. 

Indsigt og klager

Du kan til enhver tid bede om aktindsigt i dine oplysninger samt gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes. Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger omkring dig. Skulle det ske at de oplysninger jeg har omkring dig er forkerte, har du til enhver tid ret til at de kan blive rettet eller slettet.  Henvendelser omkring dette kan ske til info@majken-garver.dk Emne "Indsigt og klager" Hvis du vil klage over min behandling af dine

personoplysninger kan du også klage direkte, kontakt til Datatilsynet her.

Opdatering af denne persondatapolitik 

Majken er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse og GDPR. Jeg gennemgår derfor regelmæssigt denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne persondatapolitik

kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af persondatapolitikken vil blive offentliggjort på min hjemmeside sammen med en opdateret version af

persondatapolitikken.

Betingelser

Disse betingelser er accepteret og læst under køb af ydelser.

Forløb

Er sammensat af flere forskellige ydelser, og prisen kan derfor varierer. Forløbet foregår live på en online platform. Når du tilmelder dig et modul, modtager du nærmere informationer omkring gruppen med dertilhørende link. Dette sker efter betalingen er registeret hos mig.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som dette online kursus består af. Når du bestiller et online kursus, giver du samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet efter købsprocessen.

Rettigheder

Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Online modul hos Majken.garver.dk må kun anvendes til eget brug.

Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Majken-garver.dk. Derfor må andre behandlere ikke kopiere produktet til deres klinik.

Betaling

Du får adgang til et online modul med digitalt indhold via en lukket online platform. Betaling sker når du tilmelder dig modulet, du modtager her en kvittering pr. mail hvori der vil fremgå et link til en lukket gruppe på en online platform.

Værneting

Enhver tvist, som kunne udspringe af disse handelsbetingelser og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for Retten i Kolding som træffer endelig og bindende afgørelse i sagen. 

Force majeure

Majken kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energi-forsyningen, længerevarende sygdom hos nøgle-medarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine

personoplysninger er:

Majken Garver

CVR: 40620036 

info@majken-garver.dk

16.02.2023