Vidensbank

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi kombinerer den kognitive psykologi og videnskaben om hjernen, også kendt som neurovidenskab. ”Neuro” refererer til neuronerne i hjernen og dermed, hvordan disse interagerer og udvikler menneskets kognition.

Vi har erfaret at nogle børns kognitive udvikling ikke er lineær. Dermed kan vi bruge vores viden fra neuropsykologi og neuropædagogik, til at møde barnet dér, hvor det er i sin udvikling.

 

”Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd herunder

kognition og følelser. Neuropsykologien er et alsidigt fag som videnskabeligt befinder sig i krydsfeltet mellem naturvidenskab, medicin, humanistisk videnskab, samfundsvidenskab samt kommunikation og formidling”

-    Bog/artikel, Initialer, Lyne, 2020

 

Læs mere om bogen her

Hvad er neuropædagogik?

Neuropædagogik er pædagogiske tiltag, der tager højde for hjernens opbygning og dens funktioner. Vi bruger hjernens opbygning og funktioner som referenceramme, når et udfordret barn skal hjælpes i dets udvikling.

Dermed finder vi også de mest hensigtsmæssige alternativer til irettesættelse af barnet eller decideret skæld ud. Neuropædagogik giver redskaber til at arbejde med årsagen til barnets frustration, og kan dermed vende en situation fra at være presset, til at være endnu en sten i fundamentet for barnets udvikling.

”Neuropædagogik handler overordnet set om at skabe de bedste forudsætninger for den enkeltes læring, udvikling, trivsel, mestring og selvhjulpenhed”

-    Bog/artikel, Initialer, Thybo, 2013


Læs mere om neuropædagogikkens historie her.

Symptomer og diagnoser

Dit barn behøver ikke have en diagnose, for at du kan integrere aktiviteter og redskaber til dialog, der fremmer dit barns udvikling. Skal du have hjælp af skolen eller kommunen, kan det dog være dejligt at vide hvilke diagnoser, de forskellige symptomer er knyttet op til. Ved at have et indledende overblik, bliver det også lettere for dig at navigere i løsningsforslag fra lærere, pædagoger eller socialrådgivere og i sidste ende vælge den vej, der er den rette for dit barn.

Her kan læse en liste over de mest kendte symptomer og diagnoser.

Gå til liste

Links og anbefalinger

Har du brug for at dykke ned i mere viden om børns sind og udvikling? Jeg har samlet mine bedste anbefalinger til sider, organisationer og artikler, der kan udvide din horisont.

Gå til links og anbefalinger